Alegerile chibzuite sunt cele mai bune, mai ales pe termen lung.
De aceea, avem o ofertă accesibilă în cadrul programului guvernamental Noua Casă:

Despre “Noua Casă”

Creditele din programul “Noua Casă” sunt destinate achiziției de locuințe noi, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcție/consolidare s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului – valoarea finanțată este în acest caz de 66.500 de euro (echivalent lei). 

Pentru achiziția altor categorii de locuințe, valoarea finanțată se încadrează în intervalul 59.501 – 119.000 de euro (echivalent lei).

Banca Românească poate acorda credite doar în limita plafonului alocat de către Ministerul de Finanţe.

Costuri: poliţa de asigurare imobil, plătită de împrumutat pe toată durata creditului, taxe şi onorarii notariale, în funcţie de tarifele practicate de Notarii Publici și taxă de înregistrare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară – plătite de împrumutat la constituirea garanţiilor, costul raportului de evaluare a imobilului adus în garanţie, suportat de client anterior acordării creditului.

Creditele din programul “Noua Casă” au o dobândă variabilă de 4,17% (IRCC 2,17% + marjă fixă 2%), DAE 4,50%.

 • DAE este calculată pentru un credit de 225.000 de lei, acordat pe o perioadă de 30 de ani.
 • Rata dobânzii este variabilă şi se revizuieste trimestrial, la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie, luând în calcul valoarea IRCC calculat de BNR, la finalul fiecărui trimestru, conform metodologiei de calcul reglementată de OUG 19/2019 și publicat pe website-ul BNR în ultima zi lucrătoare a trimestrului.

Criterii de eligibilitate pentru programul “Noua Casă”

 • La data solicitării creditului, fie nu deţii în proprietate exclusivă, sau împreună cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, fie deţii în proprietate exclusivă, sau împreună cu soţul ori soţia, cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Programul Prima Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.
 • Ai un avans minim de 5% din prețul de achiziţie pentru toate categoriile de locuinţe, în cazul în care preţul este de maximum 70.000 de euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, respectiv de 15% din prețul de achiziție al locuințelor noi, în cazul în care prețul este cuprins între 70.001 şi 140.000 de euro, echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare.
 • Achiziţionezi în cadrul programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în Cartea Funciară în condiţiile legii.

Poţi solicita un credit în cadrul programului guvernamental “Noua Casă” de la Banca Românească dacă:

tick

Eşti cetăţean român, codebitorul este cetăţean român sau străin (rezidenţa permanentă / temporară în România sau OECD/UE)

tick

Ai minimum 22 de ani şi nu depăşeşti 70 de ani la sfârşitul perioadei de creditare

tick

Venitul lunar
pe familie este minimum 1.200 de lei

tick

Dacă este necesar, poţi aduce maximum doi codebitori.

garantii noua casa

Garanții

 • Ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din credit, instituită în favoarea băncii şi în favoarea statului român (Ministerul Finanţelor Publice) pentru imobile noi, proporțional cu procentul de garantare.
 • Garanţia emisă de FNGCIMM în numele şi în contul statului, prin Contractul de Garantare încheiat între FNGCIMM, bancă şi împrumutat, pentru suma garantată din soldul creditului.
 • Ipotecă mobiliară asupra depozitului colateral constituit de împrumutat la bancă pe întreaga perioadă de derulare a creditului, reprezentând trei rate de dobândă, instituită în favoarea băncii.
 • Ipotecă mobiliară asupra tuturor soldurilor creditoare prezente şi viitoare ale conturilor împrumutatului deschise la bancă.
 • Poliţă de asigurare a locuinţei cesionată în favoarea băncii şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.
document noua casa

Documente necesare

 • Acte de identitate solicitant, soţ/soţie şi codebitor (în original)
 • Acord ANAF
 • Copiile actelor de identitate ale vânzătorilor
 • Acte de proprietate imobil, documentaţie cadastrală, încheierea de intabulare a dreptului de proprietate, Extras de Carte Funciară pentru informare
 • Antecontract de vânzare-cumpărare în formă autentică în care se va specifica preţul imobilului şi suma plătită în avans din surse proprii
 • Declaraţie pe propria răspundere care atestă încadrarea în criteriile de eligibilitate ale programului
 • Certificat de performanţă energetică

Voucher de cumpărături la Flanco

Semnează contractul de credit de la Banca Românească până la 31 decembrie 2020 și vei primi un voucher cadou Flanco.
Valoarea voucherului cadou este dată de suma totală a cumpărăturilor făcute de tine în magazinele Flanco.

Cumpărături în valoare de 
2.000- 3.499 lei
Valoare voucher: 200 lei

Cumpărături în valoare de
3.500 – 4.499 lei
Valoare voucher: 400 lei

Cumpărături în valoare de
4.500 – 9.999 lei
Valoare voucher: 500 lei

Cumpărături în valoare de peste
10.000 lei
Valoare voucher: 1.000 lei

Voucherul îți va fi pus la dispoziție după semnarea contractului de credit, pe email, la adresa de corespondență declarată în relația cu banca.

Această campanie promoțională se desfășoară până la 31.12.2020.

15% reducere la asigurarea facultativă a locuinței, de la EximAsig

Semnează contractul de credit de la Banca Românească până la 31 decembrie 2020 și poți beneficia de 15% reducere la asigurarea facultativă a locuinței, contractată de la EximAsig.

Asigurarea facultativă a locuinței te ajută să păstrezi confortul căminului tău în situații neprevăzute ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

 

 • Nu este inclusă în Oferta specială Polita de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale–PAD, poliță reglementată prin Legea nr. 260/2008 cu modificările și completările ulterioare. Asigurarea facultativă a locuinței nu poate fi încheiată și nu poate intra în vigoare fără existența / încheierea în mod valabil și în prealabil a poliței de asigurare obligatorie a locuinței (PAD).
 • La solicitarea clientului, EximAsig poate emite și Polița de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale – PAD.
 • Asigurătorul își rezervă dreptul de a include în asigurare clădirile cu destinația de locuință și bunurile din locuință conform prevederilor din Condițiile de asigurare aplicabile Poliței de asigurare facultativă a locuinței, respectiv de a solicita informații suplimentare și de a analiza locuința/bunurile ce urmează a fi asigurate.
 • Informații suplimentare despre EximAsig pe eximasig.ro.

Despre Banca Românească

Banca Românească a fost înfiinţată în anul 1992 ca bancă comercială universală. Cu o rețea teritorială de aproape 100 de sucursale și agenții, pe întreg teritoriul României, Banca Românească se poziționează în prezent, prin paleta de produse și servicii bancare care deservește toate categoriile de nevoi ale persoanelor fizice și juridice, în topul instituțiilor financiar-bancare din punct de vedere al accesibilității și competitivității.

Detalii despre oferta Băncii Românești poți afla accesând

www.banca-romaneasca.ro

Formular Contact

Completează formularul şi te sunăm noi. Completează și adresa de email pentru a-ți putea trimite detalii despre informațiile solicitate.

Dacă îți este mai ușor, ne poți suna la 021 304 8004,
de luni până vineri, în intervalul 9:00 – 16:30

  Pentru informații complete privind modalitățile în care datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către Bancă te rugăm să accesezi Politica de confidențialitate.

  Banca Romaneasca
  facebook